Aktuellt

2020-08-20

Sista chansen att skriva motioner!

Sista chansen att skriva motioner!

Kongressen, som skulle ha hållits i juni, är framflyttad till december. Det innebär även att motionstiden förlängdes. Men nu är det sista chansen att skicka in motioner till kansliet. En motion är en text som handlar om något du vill att föreningen ska jobba för de kommande fyra åren. Din motion måste vara inskickad senast den 7 september 2020 för att den garanterat ska tas upp på kongressen. På kongressen beslutas sedan om motionen ska bifallas, avslås eller om annan åtgärd ska tas.

Läs mer »
2020-07-03

Birka Cruises lägger ner

Birka Cruises lägger ner

Birka Cruises har idag meddelat att de lägger ner sin kryssningsverksamhet för gott. Anledningen är ekonomiska problem på grund av Covid-19, skriver de i ett pressmeddelande.
– Det här kom som en överraskning för oss, Birka har inte informerat oss om detta, säger Mikael Huss, vd på Sjöbefälsföreningen. 
– Det känns jättetråkigt och det är verkligen ett tufft besked att få för de anställda på Birka precis innan semestern, fortsätter han.

Läs mer »
2020-06-18

Förhandlingarna i Tallink Silja avslutade

Förhandlingarna i Tallink Silja avslutade

Arbetsbristförhandlingarna i Tallink Silja är avslutade och Sjöbefälsföreningen lyckades rädda en hel del jobb och fick även förlängd uppsägningstid till de med kortast uppsägningstid. Dessvärre kunde vi inte rädda alla, så några personer har nu fått besked om uppsägning. Sjöbefälsföreningen hoppas dock att många av dessa kommer att kunna återanställas inom ramen för återanställningsrätten.

Läs mer »
2020-06-09

Lyckat upprop för att rädda sjöfarten

Lyckat upprop för att rädda sjöfarten

Sjöbefälsföreningens och Seko sjöfolks upprop för att rädda sjöfarten samlade 3237 underskrifter och fick regeringen att lägga fram ett förslag om att ändra sjöfartsstödet. Föreningarna har haft ett digitalt möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth och överlämnat underskrifterna.
– Det är ett fantastiskt bra initiativ, säger Tomas Eneroth under mötet.

Läs mer »
2020-06-05

Sjöbefälsföreningen lämnar remissvar om sjöfartsstödet

Sjöbefälsföreningen lämnar remissvar om sjöfartsstödet

Sjöbefälsföreningen har nu tillsammans med Seko Sjöfolk, Svensk Sjöfart och Sarf, Sjöfartens Arbetsgivareförbund lämnat in ett remissvar till regeringens förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd med anledning av COVID 19. Alla sjöarbetsmarknadens parter välkomnar förslaget, som är något vi kämpat för under en längre tid, till exempel genom uppropet som Sjöbefälsföreningen gjort tillsammans med Seko sjöfolk.

Läs mer »
2020-06-03

Regeringen föreslår ändring av sjöfartsstödet

Regeringen föreslår ändring av sjöfartsstödet

Uppropet som Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk har skapat för att få till en tillfällig ändring av sjöfartsstödet har gett resultat. Regeringen har nu överlämnat en lagrådsremiss som säger att även upplagda fartyg kan ta del av sjöfartsstödet.

Läs mer »
2020-05-26

Upprop för att rädda sjöfarten

Upprop för att rädda sjöfarten

Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk har gått ihop och startat ett upprop för att rädda sjöfarten. Målet är att få politikerna att bredda sjöfartsstödet enligt det förslag som Delegationen för Sjöfartsstöd vid Trafikverket tagit fram så att de fartyg som ligger upplagda på grund av pandemin får fortsatt sjöfartsstöd. Och att reducera offentliga avgifter inom sjöfarten, framförallt den farledsavgift som Sjöfartsverket tar ut.

Läs mer »
2020-05-20

Tallink Silja varslar 450 anställda

Tallink Silja varslar 450 anställda

Tallink Silja har tyvärr beslutat att varsla 450 anställda om uppsägning. Sjöbefälsföreningen har ännu inte fått information om hur många av befälen som berörs av varslet. Sjöbefälsföreningen hoppades in i det längsta att avtalet om korttidspermittering skulle kunna användas för att undvika uppsägningar. Tyvärr upplever Tallink Silja att krisen som orsakats av Corona verkar bli mer långvarig än de först hade trott.

Läs mer »
2020-05-18

Skatteverket svarar om 183-dagarsregeln

Skatteverket svarar om 183-dagarsregeln

Sjöbefälsföreningen har tidigare skrivit till Skatteverket för att uppmärksamma dem på att vissa av våra medlemmar, som använder sig av den så kallade 183-dagarsregeln, hamnar i en svår situation nu när Corona i princip stoppat av- och påmönstringar. 183-dagars regeln innebär att en sjöman kan bli skattebefriad i Sverige om vissa krav uppfylls, bland annat att jobba i oceanfart i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Nu finns det en risk att vissa får svårt att uppfylla den regeln när de inte kommer ombord.

Läs mer »

Sidor