Fackföreningsrörelsen fördömer invasionen av Ukraina

2022-03-01

Fackföreningsrörelsen fördömer invasionen av Ukraina

"LO, TCO och Saco, den svenska fackföreningsrörelsen, fördömer starkt invasionen av Ukraina. Ryssland startar nu ett krig i strid med FN och världssamfundets rättsliga principer. Den ryska regeringens ensidiga krav på andra länders säkerhetspolitiska val, bland annat Sveriges, är helt oacceptabla. Rysslands agerande innebär att den ryska regeringen inte respekterar Sveriges och övriga länder i Europas självständighet och demokrati. Vi är också starkt kritiska till den ryska regeringens förtryck och förföljelse av oppositionella personer och grupper däribland fackligt aktiva i Ryssland men också i Ukraina och Belarus. Vi håller Ryssland ensamt ansvarigt för den förödelse och det lidande det Ukrainska folket nu kommer att få utstå."

Läs hela uttalandet från Saco, som Sjöbefälsföreningen är en del av, här.

Transport unions call for immediate ceasefire and withdrawal of Russian military from Ukraine

"The International Transport Workers’ Federation (ITF) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) call for an immediate ceasefire in hostilities, for the conflict to return to the diplomatic level, and respect for international human rights and humanitarian law, following the military escalation in Ukraine. All our thoughts are with the people of Ukraine. The hearts and minds of transport workers around the world weigh heavily as we witness war breaking out. We stand alongside the global labour movement and the international community in condemning the war, and call on all parties to adhere strictly to international humanitarian and human rights law. This conflict must stop now. We know that transport workers are particularly under threat. We have received confirmed and unconfirmed reports coming through of military targeting transport infrastructure, the change of control of airports and railways, and the shut down of airspace and ports."

Läs hela uttalandet från ITF, som Sjöbefälsföreningen är en del av, här.

Nautilus Federation statement on Ukraine-Russia relations

"Nautilus Federation affiliates are concerned to see the rapidly developing situation across Ukraine. History has shown that shipping and the maritime industry often finds itself severely impacted
by international situations of this type. As trade union representatives of maritime professionals working in the global maritime and inland waterways industries, we are concerned that our members and other seafarers will find themselves drawn into conflict. European, transatlantic, and global security of shipping and trade is likely to be threatened by the rapid escalation of events in Ukraine and Russia. With 90% of global trade carried by sea, we urge governments and global organisations to ensure that merchant seafarers can, without fear, continue to supply the world with food, fuel and other essential goods."

Läs hela uttalandet från Nautilus Federation, som Sjöbefälsföreningen är en del av, här.

Till alla nyheter