Information till dig som har blivit varslad

2020-03-25

På grund av det pågående Corona-utbrottet har sjöfarten hamnat i en svår situation och många av färjerederierna har det tufft just nu. Stena Line har varslat 950 anställda, varav 150 är befäl. Här nedan följer information om vad ett varsel innebär.

Ett varsel är en förvarning från arbetsgivaren om att uppsägningar kan komma, i det här fallet på grund av arbetsbrist. Informationen ska gå ut både till de berörda fackliga organisationerna, och till Arbetsförmedlingen, och innehålla skälen till uppsägningarna, hur många som berörs och när uppsägningarna väntas ske. Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att varsla  till Arbetsförmedlingen, med kopia till det lokala fackförbundet, om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda.

När ett varsel kommer in till oss som fackförbund startar en förhandling mellan den lokala klubben och arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska då redovisa för den lokala klubben hur de tänker sig att organisationen ska se ut framöver, vilka befattningar som ska vara kvar och hur arbetet ska kunna genomföras med ett färre antal anställda. Arbetsgivaren har också en skyldighet att genomföra en riskbedömning för att se hur omorganisationen påverkar arbetsmiljön för de som blir kvar.

Sedan ska arbetsgivaren upprätta en turordningslista baserat på anställningstid, där den som har kortast anställningstid står ”först på tur” att bli uppsagd. Den anställdes sammanlagda anställningstid i bolaget räknas ihop och får tillgodoräknas. Det gäller alltså oavsett om den anställde har jobbat i olika positioner eller haft olika typer av anställningar, till exempel börjat som vikarie och sedan blivit fast anställd. All anställningstid i rederiet räknas. 

Innan uppsägningarna får verkställas måste en omplaceringsutredning ske, för att se om det finns något annat arbete inom företaget som den anställde är kvalificerad för. När själva uppsägningarna verkställs så börjar uppsägningstiden. Hur lång uppsägningstid en anställd har beror på hur lång anställningstiden har varit och hur gammal den anställde är. (se länk till Uppsägningstid nedan.)

Men att företaget har varslat innebär inte automatiskt att de anställda kommer att bli uppsagda. Företaget kan dra tillbaka varslet och de anställda får då behålla sina arbeten. Företaget kan också välja att säga upp ett färre antal anställda än som först varslades.

Klicka här för att läsa om Uppsägningstid

Till alla nyheter