Sjöbefälsföreningen deltog i möte med Nordiska Maskinbefälsfederationen

2023-04-03

I slutet av mars deltog Sjöbefälsföreningen i NMF:s, Nordiska Maskinbefälsfederationens, möte i Norge. Under mötet diskuterades bland annat problematiken med att Polarkoden inte tar hänsyn till den specialkompetens som krävs på maskinsidan vid drift i polarområden. När NFBK, Nordisk Fartygsbefälskongress, under 2022 antog en ny policy gällande sjöfart i arktiska områden dröjde det inte länge förrän den också var antagen av medlemmarna inom ITF MSC. Även NMF ställer sig bakom denna policy med några ytterligare kompletteringar.

Vidare diskuterades det ökade kompetensbehovet och ansvaret som den tekniska avdelningen på fartygen måste tillgodose, i och med de ”nya” energikällorna som implementeras ombord på fartyg för att uppnå klimatneutrala transporter.

NMF:s hemsida www.nmfnordic.com har uppdaterats och stadgarna har översatts till engelska och kompletterats i enlighet med de besluten som togs på förra kongressen.

Klicka här för att läsa mer i pressmeddelandet från NMF.

Till alla nyheter